PHÒNG GD&ĐT LỘC NINH                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS LỘC THẠNH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG
 I. Thời gian làm việc:                                                                                            
- Sáng: Từ 6 giờ 45 phút đến 11 giờ 35 phút.
- Chiều: Từ 12 giờ30 phút đến 17 giờ 15 phút.
- Thực hiện các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước.
II. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
 Điều 1:  Đến trường công tác đúng giờ, đảm bảo sử dụng hiệu quả thời gian công tác;
Điều 2: Tham dự đầy đủ các buổi họp, tập huấn, học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ;
 Điều 3: Khi đến trường luôn thực hiện đúng qui định của nhà nước về trang phục công chức, về sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá; luôn để xe ngăn nắp, đúng nơi qui định; thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại. Không được sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp;
Điều 4: Thường xuyên theo dõi kế hoạch các hoạt động của nhà trường, các đoàn thể và thực hiện kế hoạch đúng thời gian, đạt yêu cầu đề ra; đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác để khỏi trở ngại công việc chung
Điều 5: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giảng dạy, Quy chế chuyên môn và các quy định khác. Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hội thi, các phong trào thi đua, các cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất;                                                         
Điều 6: Luôn giữ tốt mối quan hệ đồng nghiệp trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, học tập, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống.
Điều 7: Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương và của Ngành;
III. Đối với khách đến liên hệ làm việc:
1. Xuất trình giấy tờ liên quan, liên hệ với văn phòng để được hướng dẫn.
2. Nhà trường miễn tiếp những người trong tình trạng say rượu, bia và các chất kích thích khác khi đến liên hệ công việc.
3. Trong khi chờ đợi làm việc, không hút thuốc lá trong nhà trường, không tự tiện đi lại và phải giữ gìn vệ sinh chung; không mang chất nổ hay chất dễ cháy vào trong nhà trường.
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                  (Đã kí) 
                                                                                        NGUYỄN VĂN GIA